Bestuursstructuur

De dagelijkse leiding van Stichting Trimenzo is in handen van het managementteam bestaande uit de directeur-bestuurder, de manager Wonen & Zorg, de manager HRM & Financiën, de manager Bedrijfsbureau & Communicatie en de Beleids- en projectmedewerker. 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en verleent waar nodig advies. 
De medewerkers en cliënten van Trimenzo worden vertegenwoordigd in de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Deze organen hebben regelmatig overleg met de directeur-bestuurder over het gevoerde beleid. 
 

Jaardocumenten maatschappelijk verantwoording

Laatste nieuws

06 september 2017
02 november 2016